• شیراز، شهرک بزرگ صنعتی، میدان اول بلوار نوبنیاد، خیابان ۲۵۰۰
  • - شیراز

آتی بان صنعت تیرازیس (وکتون)

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com