• شیراز- شهرک صنعتی بزرگ -بلوار پژوهش جنوبی - خیابان 307 - شماره 17
  • 07137744257- 07137744258- 07137744259
  • - شیراز

توان محور آذین صنعت

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com