• شهرک صنعتی بزرگ شیراز ،میدان ششم ، مجتمع صنعتی دکوران
  • 071-37744444
  • - شیراز

تولیدی دکوران گروه صنعتی ابوقداره

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com