• شیراز شهرک صنعتی بزرگ شهرک فناوری شیمیایی طبقه سوم واحد 306 304
  • 37744742
  • - شیراز

تولیدی کامران کرمی

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com