• شهرك صنعتي تبريز 4 - سهند
  • 041-34401834

شركت شيمي صنعت رشد سهند

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)

از طریق شماره های زیر در ارتباط باشید.

041-33369693
041-34329956