• شهرک صنعتی بزرگ شیراز/فلکه سوم/کوشش شمالی/خیابان۷۰۷/سوله پنجم سمت راست
  • 07137734117
  • - شیراز

فارس بست

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com