• شهرک بزرگ صنعتی شیراز / بلوار صنعت / خیابان فناوری /خیابان 106
  • 07137744461-3
  • - شیراز

مجتمع صنعتی رضا

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com