پایور اندیش

شرکت ساخت ابزار و قالب های صنعتی پایور اندیش (سهامی خاص) به شماره ثبت 9588 در تاریخ 1377/07/13 در اداره ثبت شرکت های تبریز برای تولید انواع قالب و ابزار صنعتی با سرمایه گذاری شرکت موتوژن در شهرک شهید رجائی ثبت و تاسیس گردید. در تیر ماه 1385 با توجه به گسترش فعالیت و محدود بودن مساحت کارگاه شهید رجائی، با تصویب هیئت مدیره محل کارگاه از شهرک شهید رجائی به شهرک صنعتی شهید سلیمی با خریداری زمینی به مساحت 16076 متر مربع انتقال یافت و در حال حاضر با تولید روزانه 4200 دستگاه الکتروموتور پمپ آب و 600 دستگاه الکتروموتور 1/8 کولری و ساخت انواع قالب و ابزار در حال فعالیت می باشد.

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)

از طریق شماره های زیر در ارتباط باشید.

041-33369693
041-34329956