بهترین واحد های صنعتی

جستوجو در بهترین واحد های شهرك صنعتي چناران

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)

از طریق شماره های زیر در ارتباط باشید.

041-33369693
041-34329956

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرك صنعتي چناران برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.