بهترین واحد های صنعتی

جستوجو در بهترین واحد های شهرک صنعتی سرامیکی مرند

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)

از طریق شماره های زیر در ارتباط باشید.

041-33369693
041-34329956

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی سرامیکی مرند برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.