بهترین واحد های صنعتی

جستوجو در بهترین واحد های شهرک صنعتی مصالح ساختمانی - آیت الله هاشمی رفسنجانی

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (گلدیس تبریز)

از طریق شماره های زیر در ارتباط باشید.

041-33369693
041-34329956

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی مصالح ساختمانی - آیت الله هاشمی رفسنجانی برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.