محدودیت‌های گمرکی و ترانزیتی برای ورود کالاهای ایرانی به گرجستان

محدودیت‌های گمرکی و ترانزیتی برای ورود کالاهای ایرانی به گرجستان

.
بنابر اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در تفلیس به اطلاع می‌رساند در پی ایجاد محدودیت‌های کمرگی و ترانزیتی برای ورود کالاهای ایرانی به گرجستان، ترتیبات و تصمیمات جدیدی برای ورود کالاهای ایرانی به گرجستان اتخاذ شده است که بر مبنای آن، کالاهای ایرانی پیش از ورود به گرجستان بایستی مجوزهای لازم را کسب نمایند. لذا بایستی اطلاعات کالا از مبدا سند (CMR) ابتداء در اختیار گمرکات کشورمان در بیله سوار و آستارا قرار گرفته تا پس از ارسال اطلاعات کالا به گمرک گرجستان، مجوزهای لازم صادر گردد. توصیه می‌شود هرگونه بارگیری و ارسال کالا بایستی با هماهنگی با گمرکات کشورمان و کسب مجوزهای لازم از طرف گرجی صورت پذیرد.

تاریخ : دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹