• شیراز- شهرک صنعتی - میدان کوشش - خیابان کوشش شمالی- خیابان 703- شرکت آبزی گستران پارس
  • 07137743965- 07137743938
  • - شیراز

آبزی گستران نصر پارس

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com