• فارس، شیراز، شهرک بزرگ صنعتی، فاز۴، خیابان پردازش،۸۰۷/1، بلوک TR، پلاک ۱۴/۱
  • ۰۷۱۳۷۷۳۴۴۷۴
  • - شیراز

تراشه کنکاوان فارس

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com