• شهرک بزرگ صنعتی شیراز /میدان ابتکار / ابتکار جنوبی / خیابان 255 / نبش استاندارد 2
  • 071-37743215
  • - شیراز

تلاش صنعت

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com