• شهرك صنعتي فن آوري قطعات خودرو
  • 041-34454006

تولیدی اردشيري اهرنجاني

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)

از طریق شماره های زیر در ارتباط باشید.

041-33369693
041-34329956