• شیراز، شهرک صنعتی بزرگ، کوشش شمالی روبروی خیابان 703 بلوک 18
  • 071-32360019
  • - شیراز

مرکز خدمات ماشین آلات سارینا

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com