• استان تهران به مرکزیت شهر تهران، با وسعتی حدود ۱۲٬۹۸۱ کیلومتر مربّع، بین ۳۴ تا ۳۶٫۵ درجهٔ عرض شمالی و ۵۰ تا ۵۳ درجهٔ طول شرقی واقع شده‌است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب‌غربی به استان مرکزی، از غرب به استان البرز و از شرق به استان سمنان محدود است. جمعیت این استان طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۳٬۲۶۷٬۶۳۷ نفر بوده‌است که ۱۲٬۴۵۲٬۲۳۰ در نقاط شهری و ۸۱۴٬۶۹۸ در نقاط روستایی ساکن هستند.مرکز این استان شهر تهران است. شهر تهران پایتخت کشور ایران نیز به‌شمار می‌رود.
نوع شهرك شهرك شهرستان پاكدشت دهستان شريف آباد فاصله تا گمرک 55.00 کیلومتر (جنوب تهران) فاصله تا بندر 320.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 57.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 35.00 کیلومتر (پيشوا ) فاصله تا شهر 15.00 کیلومتر
بر اساس ضوابط کسب پروانه بهره برداری ویژه شهرک های صنعتی غیردولتی مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و منطبق بر مصوبه ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ هیئت وزیران، شهرک صنعتی صفادشت به عنوان شهرک صنعتی غیردولتی ثبت رسمی شد . بر این اساس شرکت “شهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت” مجاز به بهره برداری از شهرک غیر دولتی صنعتی صفادشت شد. گفتنی است شهرک صنعتی صفادشت در زمینی به مساحت کل ۲۹۵/۳۲ هکتار واقع شده است و شامل ۲۱۶/۶ هکتار زمین صنعتی، ۵/۵۱ هکتار زمین خدماتی ، ۵۴ هکتار معابر و ۱۹/۱۷ هکتار فضای سبز است.طرح توسعه شهرک به ۸۰۰ هکتار توسط هیات محترم وزیران تصویب شده است. هم چنین این شهرک برخوردار از ۴۰ لیتر بر ثانیه آب، ۱۴ مگا وات برق،۶۰۰ خط تلفن،۷۵۰ مترمکعب در ساعت گاز با ایستگاهی اختصاصی است. آدرس : استان تهران ، شهرستان ملارد ، صفادشت ، ضلع جنوبی میدان نبی اکرم(ص) ، شرکت شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت شماره های ثابت : ۰۲۱۶۵۴۳۵۴۵۱ _ ۰۲۱۶۵۴۳۵۴۵۲ _ ۰۲۱۶۵۴۳۲۳۰۰ تلفکس : ۰۲۱۶۵۴۳۲۳۹۹ سامانه پیامکی : ۵۰۰۰۲۴۴۱۴ ایمیل : INFO@SAFADASHTIEC.ir
شهرستان پاكدشت دهستان شريف آباد فاصله تا جاده 3.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 50.00 کیلومتر (تهران) فاصله تا بندر 500.00 کیلومتر (انزلي) فاصله تا مرکز استان 45.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 20.00 کیلومتر (پيشوا ) فاصله تا شهر 7.00 کیلومتر
شهرستان ري دهستان حسن آباد فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 12.00 کیلومتر (امام خميني) فاصله تا بندر 200.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 42.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 8.00 کیلومتر (حكيم آباد ) فاصله تا شهر 1.00 کیلومتر
شهرستان رباط كريم دهستان منجيل آباد فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 35.00 کیلومتر (گمرك تهران) فاصله تا بندر 400.00 کیلومتر فاصله تا مرکز استان 50.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 7.00 کیلومتر (شهر جديد پرند ) فاصله تا شهر 7.00 کیلومتر
شهرستان پيشوا دهستان جليل آباد فاصله تا جاده 4.00 کیلومتر فاصله تا مرکز استان 40.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 5.00 کیلومتر (پيشوا ) فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر
شهرستان ورامين دهستان بهنام عرب جنوبي فاصله تا جاده 10.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 85.00 کیلومتر (تهران) فاصله تا بندر 400.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 85.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر (ورامين ) فاصله تا شهر 25.00 کیلومتر
شهرستان تهران دهستان خاوران غربي فاصله تا جاده 1.20 کیلومتر فاصله تا گمرک 25.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 280.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 11.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر (راه آهن تهران ) فاصله تا شهر 1.00 کیلومتر
شهرستان پاكدشت دهستان شريف آباد فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 50.00 کیلومتر (تهران) فاصله تا بندر 400.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 50.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 20.00 کیلومتر (پيشوا ورامين ) فاصله تا شهر 12.00 کیلومتر
شهرستان دماوند دهستان جمع آبرود فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 100.00 کیلومتر (مهرآباد) فاصله تا بندر 280.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 60.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 80.00 کیلومتر (ورامين ) فاصله تا شهر 8.00 کیلومتر
شهرستان ورامين دهستان بهنام عرب جنوبي فاصله تا جاده 10.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 85.00 کیلومتر (تهران) فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 85.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر (ورامين ) فاصله تا شهر 25.00 کیلومتر
شهرستان شهريار دهستان جوقين فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 70.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر
شهرستان فيروزكوه دهستان پشتكوه فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 230.00 کیلومتر (تهران) فاصله تا بندر 270.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 120.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 7.00 کیلومتر (فيروزكوه ) فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر
شهرستان فيروزكوه دهستان پشتكوه فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 130.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر
شهرستان قرچك دهستان ولي آباد فاصله تا جاده 3.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 50.00 کیلومتر (فرودگاه امام خميني) فاصله تا بندر 530.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 35.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 4.00 کیلومتر (قرچك ) فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر
شهرستان رباط كريم دهستان وهن آباد فاصله تا جاده 5.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 25.00 کیلومتر (شهريار) فاصله تا بندر 1100.00 کیلومتر (انزلي) فاصله تا مرکز استان 35.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 6.00 کیلومتر (رباط كريم ) فاصله تا شهر 2.00 کیلومتر
شهرستان دماوند دهستان ابرشيوه فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 60.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر
شهرستان ري دهستان حسن آباد فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 35.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر
شهرستان ملارد دهستان بي بي سكينه فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 70.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر
شهرستان ورامين دهستان بهنام عرب جنوبي فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 45.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر