استان تهران به مرکزیت شهر تهران، با وسعتی حدود ۱۲٬۹۸۱ کیلومتر مربّع، بین ۳۴ تا ۳۶٫۵ درجهٔ عرض شمالی و ۵۰ تا ۵۳ درجهٔ طول شرقی واقع شده‌است. این استان از شمال به استان مازندران، از جنوب به استان قم، از جنوب‌غربی به استان مرکزی، از غرب به استان البرز و از شرق به استان سمنان محدود است. جمعیت این استان طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۳٬۲۶۷٬۶۳۷ نفر بوده‌است که ۱۲٬۴۵۲٬۲۳۰ در نقاط شهری و ۸۱۴٬۶۹۸ در نقاط روستایی ساکن هستند.مرکز این استان شهر تهران است. شهر تهران پایتخت کشور ایران نیز به‌شمار می‌رود.

شهرك صنعتي پايتخت

شهرك صنعتي پايتخت

مشاهده

نوع شهرك شهرك شهرستان پاكدشت دهستان شريف آباد فاصله تا گمرک 55.00 کیلومتر (جنوب تهران) فاصله تا بندر 320.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 57.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 35.00 کیلومتر (پيشوا ) فاصله تا شهر 15.00 کیلومتر

شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت

شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت

مشاهده

بر اساس ضوابط کسب پروانه بهره برداری ویژه شهرک های صنعتی غیردولتی مربوط به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و منطبق بر مصوبه ۷ اردیبهشت ۱۳۸۸ هیئت وزیران، شهرک صنعتی صفادشت به عنوان شهرک صنعتی غیردولتی ثبت رسمی شد . بر این اساس شرکت “شهرک صنعتی غیر دولتی صفادشت” مجاز به بهره برداری از شهرک غیر دولتی صنعتی صفادشت شد. گفتنی است شهرک صنعتی صفادشت در زمینی به مساحت کل ۲۹۵/۳۲ هکتار واقع شده است و شامل ۲۱۶/۶ هکتار زمین صنعتی، ۵/۵۱ هکتار زمین خدماتی ، ۵۴ هکتار معابر و ۱۹/۱۷ هکتار فضای سبز است.طرح توسعه شهرک به ۸۰۰ هکتار توسط هیات محترم وزیران تصویب شده است. هم چنین این شهرک برخوردار از ۴۰ لیتر بر ثانیه آب، ۱۴ مگا وات برق،۶۰۰ خط تلفن،۷۵۰ مترمکعب در ساعت گاز با ایستگاهی اختصاصی است. آدرس : استان تهران ، شهرستان ملارد ، صفادشت ، ضلع جنوبی میدان نبی اکرم(ص) ، شرکت شهرک صنعتی غیردولتی صفادشت شماره های ثابت : ۰۲۱۶۵۴۳۵۴۵۱ _ ۰۲۱۶۵۴۳۵۴۵۲ _ ۰۲۱۶۵۴۳۲۳۰۰ تلفکس : ۰۲۱۶۵۴۳۲۳۹۹ سامانه پیامکی : ۵۰۰۰۲۴۴۱۴ ایمیل : INFO@SAFADASHTIEC.ir

شهرك صنعتي عباس آباد

شهرك صنعتي عباس آباد

مشاهده

شهرستان پاكدشت دهستان شريف آباد فاصله تا جاده 3.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 50.00 کیلومتر (تهران) فاصله تا بندر 500.00 کیلومتر (انزلي) فاصله تا مرکز استان 45.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 20.00 کیلومتر (پيشوا ) فاصله تا شهر 7.00 کیلومتر

شهرك صنعتي شمس آباد

شهرك صنعتي شمس آباد

مشاهده

شهرستان ري دهستان حسن آباد فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 12.00 کیلومتر (امام خميني) فاصله تا بندر 200.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 42.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 8.00 کیلومتر (حكيم آباد ) فاصله تا شهر 1.00 کیلومتر

شهرك صنعتي پرند

شهرك صنعتي پرند

مشاهده

شهرستان رباط كريم دهستان منجيل آباد فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 35.00 کیلومتر (گمرك تهران) فاصله تا بندر 400.00 کیلومتر فاصله تا مرکز استان 50.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 7.00 کیلومتر (شهر جديد پرند ) فاصله تا شهر 7.00 کیلومتر

شهرك صنعتي فيروزكوه

شهرك صنعتي فيروزكوه

مشاهده

شهرستان فيروزكوه دهستان پشتكوه فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 230.00 کیلومتر (تهران) فاصله تا بندر 270.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 120.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 7.00 کیلومتر (فيروزكوه ) فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر

شهرك صنعتي پيشوا

شهرك صنعتي پيشوا

مشاهده

شهرستان پيشوا دهستان جليل آباد فاصله تا جاده 4.00 کیلومتر فاصله تا مرکز استان 40.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 5.00 کیلومتر (پيشوا ) فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر

ناحيه صنعتي ملاآقائي

ناحيه صنعتي ملاآقائي

مشاهده

شهرستان ورامين دهستان بهنام عرب جنوبي فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 45.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر

ناحيه صنعتي دهك

ناحيه صنعتي دهك

مشاهده

شهرستان ملارد دهستان بي بي سكينه فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 70.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر

ناحيه صنعتي بيجين ري

ناحيه صنعتي بيجين ري

مشاهده

شهرستان ري دهستان حسن آباد فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 35.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر

ناحيه صنعتي آيينه ورزان

ناحيه صنعتي آيينه ورزان

مشاهده

شهرستان دماوند دهستان ابرشيوه فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 60.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر

شهرك صنعتي نصيرآباد

شهرك صنعتي نصيرآباد

مشاهده

شهرستان رباط كريم دهستان وهن آباد فاصله تا جاده 5.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 25.00 کیلومتر (شهريار) فاصله تا بندر 1100.00 کیلومتر (انزلي) فاصله تا مرکز استان 35.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 6.00 کیلومتر (رباط كريم ) فاصله تا شهر 2.00 کیلومتر

شهرك صنعتي قرچك

شهرك صنعتي قرچك

مشاهده

شهرستان قرچك دهستان ولي آباد فاصله تا جاده 3.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 50.00 کیلومتر (فرودگاه امام خميني) فاصله تا بندر 530.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 35.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 4.00 کیلومتر (قرچك ) فاصله تا شهر 5.00 کیلومتر

شهرك صنعتي فيروزكوه2

شهرك صنعتي فيروزكوه2

مشاهده

شهرستان فيروزكوه دهستان پشتكوه فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 130.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر

شهرك صنعتي چرمشهر

شهرك صنعتي چرمشهر

مشاهده

شهرستان ورامين دهستان بهنام عرب جنوبي فاصله تا جاده 10.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 85.00 کیلومتر (تهران) فاصله تا بندر 400.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 85.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر (ورامين ) فاصله تا شهر 25.00 کیلومتر

شهرك صنعتي شهريار

شهرك صنعتي شهريار

مشاهده

شهرستان شهريار دهستان جوقين فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 0.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 70.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر ( ) فاصله تا شهر 0.00 کیلومتر

شهرك صنعتي سالاريه

شهرك صنعتي سالاريه

مشاهده

شهرستان ورامين دهستان بهنام عرب جنوبي فاصله تا جاده 10.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 85.00 کیلومتر (تهران) فاصله تا بندر 0.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 85.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 25.00 کیلومتر (ورامين ) فاصله تا شهر 25.00 کیلومتر

شهرك صنعتي دماوند2

شهرك صنعتي دماوند2

مشاهده

شهرستان دماوند دهستان جمع آبرود فاصله تا جاده 0.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 100.00 کیلومتر (مهرآباد) فاصله تا بندر 280.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 60.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 80.00 کیلومتر (ورامين ) فاصله تا شهر 8.00 کیلومتر

شهرك صنعتي خوارزمي

شهرك صنعتي خوارزمي

مشاهده

شهرستان پاكدشت دهستان شريف آباد فاصله تا جاده 1.00 کیلومتر فاصله تا گمرک 50.00 کیلومتر (تهران) فاصله تا بندر 400.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 50.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 20.00 کیلومتر (پيشوا ورامين ) فاصله تا شهر 12.00 کیلومتر dosug-tomsk.ru

شهرك صنعتي خاوران

شهرك صنعتي خاوران

مشاهده

شهرستان تهران دهستان خاوران غربي فاصله تا جاده 1.20 کیلومتر فاصله تا گمرک 25.00 کیلومتر () فاصله تا بندر 280.00 کیلومتر () فاصله تا مرکز استان 11.00 کیلومتر فاصله تا مرکز راه آهن 0.00 کیلومتر (راه آهن تهران ) فاصله تا شهر 1.00 کیلومتر