شهرک صنعتی تکاب - كیلومتر 2 جاده تكاب - شاهین دژ

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرک صنعتی تکاب

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی تکاب برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرک صنعتی تکاب