شهرک صنعتی خوی - كیلومتر 15 جاده خوی - سلماس

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرک صنعتی خوی

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی خوی برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرک صنعتی خوی