آدرس : كیلومتر 2جاده سلفچگان –ساوه تلفن دفتر شهرك:33673800-025

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرک صنعتی سلفچگان

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی سلفچگان برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرک صنعتی سلفچگان