آدرس شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه : کیلومتر 7 جاده ریحان آباد (المهدی) تلفن : 4346661-0441

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرک صنعتی شماره 2 ارومیه