بهترین واحد های صنعتی

جستوجو در بهترین واحد های شهرک صنعتی عالی نسب

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (گلدیس تبریز)

از طریق شماره های زیر در ارتباط باشید.

041-33369693
041-34329956

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی عالی نسب برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.