کیلومتر 10 جاده تبریز - تهران

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرک صنعتی عالی نسب

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی عالی نسب برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرک صنعتی عالی نسب