شهرک صنعتی عجب‌شیر در 2 کیلومتری شهر عجب شیر قرار دارد و یکی از شهرک‌های صنعتی فعال استان آذربایجان شرقی است.

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرک صنعتی عجبشیر

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی عجبشیر برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرک صنعتی عجبشیر