شهرک صنعتی ماكو 2 - كمربندی ماكو بازرگان جاده سد شهید قنبری

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرک صنعتی ماكو 2

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی ماكو 2 برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرک صنعتی ماكو 2