آدرس : كیلومتر 18 اتوبان قم تهران تلفن دفتر شهرك: 18-33353217-025

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای شهرک صنعتی محمود آباد

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک شهرک صنعتی محمود آباد برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های شهرک صنعتی محمود آباد