ناحیه صنعتی نالوس - برجاده اشنویه پیرانشهر و 3 كیلومتری جنوب شرقی نالوس

بهترین واحد های صنعتی

جستجو در بهترین واحدهای ناحیه صنعتی نالوس

اطلاعات بیشتر

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مجری پورتال شهرک های صنعتی (کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز)
www.goldistabriz.com

اعضای هیت مدیریه

لیست اعضای هیت مدیریه شهرک ناحیه صنعتی نالوس برای اطلاعات تکمیلی بر روی نام هر واحد کیلیک کنید.

دسته بندی واحد های ناحیه صنعتی نالوس