اولین جلسه مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی استان

اولین جلسه مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی استان

هم اکنون اولین جلسه هم اندیشی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی استان با حضور آقای مهندس نیرومند مدیرعامل محترم و آقای مهندس فیض زاده معاونت محترم اجرایی و سایر معاونین محترم ایشان آقای مهندس علیزاده و آقای مهندس بخشی و آقای مهندس باقرمحمدی و آقای مهندس مهروانی و مدعوین در دفتر ساختمان مدیریت شهرک سلیمی با تلاوت آیاتی از قران کریم توسط آقای مهندس فیض زاده شروع گردید