بررسی مسیل‌های بالادست شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی

بررسی مسیل‌های بالادست شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی

جلسه بررسی مسیل‌های بالادست شهرک صنعتی سرمایه‌گذاری خارجی
و طرح توسعه پارلا منسوجات

شرکت #پارلا_منسوجات
واقع در #شهرک_سرمایه‌گذاری_خارجی
۹۸/۰۳/۰۱

با حضور آقایان
دکتر #جهانگیری، معاون اقتصادی استاندار؛
مهندس #روحی، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری؛
مهندس #غفارزاده، مدیر عامل آب منطقه‌ای؛
دکتر #قاسمی، مدیر کل حفاظت محیط زیست؛
مهندس #نیرومند، مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان؛
مهندس #تاری، مدیر عامل شهرک سرمایه‌گذاری خارجی؛