جلسه کمیته مالیات کمیسیون سرمایه گذاری در اتاق تبریز

جلسه کمیته مالیات کمیسیون سرمایه گذاری در اتاق تبریز

کمیته مالیات کمیسیون سرمایه گذاری ، بانک ، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز در خصوص مشکلات و نارسائی های هیئت های حل اختلاف مالیاتی و انتظارات واحدهای اقتصادی از هیئت ها تشکیل جلسه داد .
جلسه کمیته مالیات کمیسیون سرمایه گذاری ، بانک ، بیمه و مالیات اتاق بازرگانی تبریز با حضور دکتر فضل زاده ، نائب رئیس کمیسیون و علی سلمانزاده ، مسئول کمیته مالیات کمیسیون با دستور جلسه هم اندیشی در خصوص مشکلات و نارسائی های روند رسیدگی به اعتراض مودیان مالیاتی در هیئت های حل اختلاف مالیاتی و انتظارات واحدهای اقتصادی در محل اتاق تبریز برگزار شد .
اهم نکاتی که مشترکاَ اعضای جلسه بر آن تاکید داشتند :
اعضای کمیته با تقدیر از اتاق بازرگانی که در اسفند سال ۹۸ ، با اقدام شایسته خود ، علاوه بر نمایندگان انجمن ها ،کارشناسان رسمی دادگستری را نیز به عنوان نماینده به اداره کل امور مالیاتی جهت حضور در هیئت های حل اختلاف معرفی کرده است . اظهار امیدواری نمودند: با آشنایی بیشتر مودیان به حقوق قانونی خود با لحاظ نمودن موارد ذیل امکان رسیدگی های قانونی در فراهم گردد :
مودی می تواند بر اساس بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ، یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های ‌صنفی یا شورای اسلامی شهر در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص انتخاب کند و در صورتی که در مهلت قانونی ، مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.یعنی مودی با عدم انتخاب و اعلان نماینده خبره و مورد نظر خود ، حق انتخاب نماینده را به اداره کل امور مالیاتی می دهد .
مودی ، در بدو تشکیل پرونده ، دقت لازم در ارائه مستندات را باید انجام دهد چون در مراحل بعدی ، اثبات ادعا و اصلاح پرونده بسیار مشکل می شود .رای جلسات هیئت های حل اختلاف بر اساس نظر ممیز و در صورت صدور قرار کارشناسی ، با استناد به گزارش مجریان قرار که کارمندان خود اداره هستند صادر می شود.
هیئت حل اختلاف ، در صورت صدور قرار کارشناسی ، ارجاعیات را به همان حوزه رسیدگی کننده ارجاع می دهد گاهاَ مجری قرار ، کارمند همان حوزه رسیدگی کننده هست که بی طرفی در رسیدگی را زیر سئوال می برد که در این خصوص آشنا ساختن مودی با ظرفیت ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم و استفاده از حسابداران عضو جامعه رسمی حسابداران (بند ۳ پیشنهادات این گزارش ) ضروری هست . همچنین مودی می تواند در لایحه تقدیمی خود درخواست کارشناس با ذکر تخصص مربوطه را انجام دهد.
در ادامه موارد ذیل نیز مورد بحث قرار گرفت :
علیرغم اینکه در آیین نامه دادرسی مالیاتی تصریح شده است که اداره امور مالیاتی نمایندگان مودی را یک هفته تا ۱۰ روز قبل به جلسه دعوت کند اما برعکس ، این اداره ، نمایندگان را به موقع به جلسات هیئت حل اختلاف دعوت نمی کند و غالباَ ۲ساعت مانده به زمان جلسه یا حتی در مواردی ، نیم ساعت مانده به جلسه ، دعوت انجام می شود و نماینده اتاق هر چه قدر هم خبره باشد فرصت دفاع ندارد .
مطابق اظهار برخی نمایندگان ؛ گاهاَ ۲ ،۳ روز بعد از جلسه ، نماینده را دعوت می کنند تا صورتجلسه هیاتی که در آن حضور نداشته اندو فرصت دفاع از مودی را نیافته اندرا امضاء کنند .
نکته جالب در خصوص بند فوق ، اقدام اداره مالیات شهرستان مرند هست که طبق اظهارات نماینده اتاق در هیئت های حل اختلاف این شهرستان ، این اداره ، یک ماه قبل از تشکیل جلسه هیئت حل اختلاف ، نماینده را دعوت و نماینده هم می تواند از محتویات پرونده مطلع شود که اجرای الگوی این شهرستان در تبریز می تواند مثمر ثمر باشد .
اداره کل امور مالیاتی ، انتخاب نماینده مودی و دعوت ها را به صورت سلیقه ای انجام می دهد .
نماینده مودی و قاضی از محتویات پرونده مالیاتی اطلاعی ندارد . منطق ، قانون و شرع ، ایجاب می کند فردی که به عنوان نماینده مودی و یا قاضی در مورد پرونده اینظر خواهد داد به مستندات ، محتویات پرونده و همچنین به نظر ممیز مالیاتی از قبل آشنا باشد .
در جلسه هیئت حل اختلاف ، به مودی ، فرصت جهت ارائه اظهارات و دفاعیات داده نمی شود .
نماینده گان اتاق ، نظر خود را به عنوان نظر اقلیت در برگ مربوطه نمی نویسند در حالی که نوشته شدن نظر اقلیت ، به عنوان مستندی می تواند باشد که در مراحل بعدی به نفع مودی مورد استفاده قرار گیرد .
کثرت پرونده ها در هیئت های حل اختلاف باعث افت کیفیت رسیدگی شده است گاهاَ مشاهده می شود در عرض ۱۵ دقیقه ، به چهار پرونده رسیدگی و رای صادر می شود .
طبق اظهار برخی نمایندگان اتاق ، در طول سال جاری ، حتی یک مورد هم دعوت به جلسه هیئت حل اختلاف نداشته اند که این امر با توجه به کثرت پرونده ها قابل توجیه نیست و نشانگر انتخاب سلیقه ای نمایندگان اتاق توسط اداره کل امور مالیاتی هست .
اتاق بازرگانی ، گزارشی از نمایندگان خود که در هیئت های حل اختلاف مالیاتی حضور می یابند را نمی خواهد تا نقاط قوت و ضعف و خلاها و مشکلات را با مصادیق اعلامی آنها احصاء نماید .
ضرورت دارد اتاق بازرگانی برای نمایندگان خود در هیئت ها ، جلساتی تحت عنوان هماهنگی و هم افزایی و به روزرسانی دانش و اطلاع از فرآیندهای جدید برگزار کند .
در این نشست پیشنهادهای کمیته مالیات اتاق بازرگانی تبریز با استفاده از بستر مقررات فعلی و بهبود تعامل با اداره کل امور مالیاتی و همچنین از طریق اصلاح مقررات بدین شرح مطرح شد:
با هماهنگی با اداره کل امور مالیاتی ، اتاق بازرگانی تبریز مکان هماهنگی و ارسال نماینده مودی به هیئت حل اختلاف مالیاتی باشد و نسبت به هر پرونده ،نماینده آگاه و متخصص و متناسب با موضوع فعالیت شرکتی که پرونده آن جاری هست اقدام نماید .
مودی مالیاتی زمانی که پرونده اش در هیئت حل اختلاف در حال رسیدگی هست اتاق را در جریان بگذارد .
از ظرفیت ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم در مواقعی که هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار کارشناسی صادر نماید استفاده شود .مطابق این ماده قانونی ، مودی می تواند در صورتی که هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار کارشناسی صادر کرد درخواست رسیدگی به پرونده توسط حسابداران رسمی عضو جامعه رسمی حسابداران ایران جهت رسیدگی های مجدد به شکل هم عرض به عنوان مجری قرار درخواست نماید .
با اصلاح قوانین فعلی ، امکان ارجاع قرار کارشناسی به کارشناسان رسمی دادگستری در صورت صدور رای کارشناسی در هیئت حل اختلاف جهت رسیدگی دقیق و حفظ حقوق مودی فراهم شود ( مجریان قرار که فعلاَ فقط کارمندان امور مالیاتی هستند حذف و ارجاع قرار کارشناسی یا به حسابداران رسمی عضو جامعه رسمی حسابداران ایران مطابق ماده ۲۷۲ ق.م.م و یا کارشناسان رسمی دادگستری جهت بی طرفی در رسیدگی انجام شود).

تاریخ : سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات مرتبط

درباره ما

کانون تبلیغاتی گلدیس تبریز، مجری بانک اطلاعاتی و نقشه گرافیکی شهرک های صنعتی