اطلاعیه از شرکت شهرکهای صنعتی استان

اطلاعیه از شرکت شهرکهای صنعتی استان

طبق اطلاع از شرکت شهرکهای صنعتی استان

مدیریت و کاركنان شركت محترم شهركهاي صنعتي استان آذربايجانشرقي در اقدامي خيرخواهانه يك روز حقوق خودرا به سيل زدگان اهدا نمودند .